บริการออนไลน์ (E-SERVICES)


 • ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า

  บริการค้นหาทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคล

  บริการตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคล

 • ตรวจผลการสอบนายหน้า

  บริการตรวจผลการสอบนายหน้า

 • ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

  บริการค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน/อัยการ/ศาล

 • ค้นหาข้อมูลการประกันตัวผู้ขับขี่ ร.ย. 03

  บริการค้นหาข้อมูลการประกันตัวผู้ขับขี่ ร.ย. 03

 • ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับการประกันภัยรถยนต์

  ตารางคำนวณเบี้ยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ และค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 • ห้องสมุด สำนักงาน คปภ.

  บริการความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของประกันภัย ท่านสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ 24 ชม.

 • กระดานรับเรื่องร้องเรียน

  กระดานรับเรื่องร้องเรียน

 • ตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

  ตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

 • ระบบค้นหากฏหมาย

  ระบบค้นหากฏหมาย

 • เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย

  เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย