บริการออนไลน์ (E-SERVICES)ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้ครบถ้วน

----------------------------------------------------

แจ้งปัญหา/ปรึกษา เกี่ยวกับการประกันภัยอิสรภาพ

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1186 ต่อ 4201, 4202
 
 
ประกาศ
 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ เพิ่มเติม
ของข้อมูลระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2561
ดังนั้น หากท่านต้องการใช้งานข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้เข้าใช้งานในระบบเดิมก่อน

 โดย

 
 >> กรุณาคลิกที่นี่ <<