บริการออนไลน์ (E-SERVICES)


ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย

นายหน้า ที่สังกัดบริษัท : บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต วันที่หมดอายุใบอนุญาต
1 วลัยพรรณ ไทยนิทัศกุลนางสาว วลัยพรรณ ไทยนิทัศกุล 6204037896 2562091010/09/2562 2570090909/09/2570
2 ปรียาภรณ์ อัครเรืองมนตรีนางสาว ปรียาภรณ์ อัครเรืองมนตรี 5904037805 2559121919/12/2559 2567121818/12/2567
3 ชวัลวิทย์ ธนะพิงค์พงษ์นาย ชวัลวิทย์ ธนะพิงค์พงษ์ 5904035899 2559112929/11/2559 2567112828/11/2567
4 ปรียานุช กิจหงวนนางสาว ปรียานุช กิจหงวน 5104007762 2551120909/12/2551 2569120808/12/2569
5 ศิริพงษ์ อัครเรืองมนตรีนาย ศิริพงษ์ อัครเรืองมนตรี 5004002272 2550050808/05/2550 2568050707/05/2568
6 นิติกาญจน์ โอภาสิทธิพันธุ์นางสาว นิติกาญจน์ โอภาสิทธิพันธุ์ 5004001506 2550030909/03/2550 2568030808/03/2568