บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   157 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Through the Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     โครงการรวมเพลงพระราชนิพนธ์ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
ชื่อเรื่อง    :     ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ = The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2539
ชื่อผู้แต่ง   :     อำนาจ โอภาโส
ชื่อเรื่อง    :     ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2552
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ = Wind of Passion
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กี ฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     พัฒนาการของอักษรไทย Thai Script : A 730 - Year History
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     วิวัฒน์การอ่านไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir Development for Tourism Project
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง    :     รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560