บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   1,024 ครั้ง
ตาราง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (บาท/ตารางเมตร) ปี 2561 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล.) 8,076 12,025 15,129
2 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 10,186.80 11,742.50 14,462.20
3 อาคารบ้านพักใต้ถุนสูง (บ้านเดี่ยว คสล) 9,322.50 13,318.80 16,487.60
4 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 16,096.60 19,424.50 21,322
5 อาคารบ้านไม้ 2 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 13,160.30 18,802.30 20,404.20
6 อาคารบ้านไม้ใต้ถุนสูง (บ้านสำเร็จรูป) 14,117.90 20,179.30 22,150
7 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9,236.50 13,824.50 16,572.80
8 อาคารบ้านแฝดชั้นเดียว 8,973.10 11,150.40 12,510.80
9 ทาวเฮาส์ 1 ชั้น 8,770.30 10,204.10 11,463.70
10 ทาวเฮาส์ 2 ชั้น 8,820 9,847.40 10,892.30
11 ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 8,121.50 9,712.20 11,316.10
12 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6,671 8,300.50 10,070.50
13 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6,101.50 7,440.90 8,929.10
14 อาคารสำนักงาน 2-3 ชั้น 9,677 12,570.20 16,216.10
15 อาคารสำนักงาน 10-20 ชั้น 20,400.10 26,769.30 33,194.30
16 อาคารสำนักงาน 21-35 ชั้น 20,400.10 26,796.30 33,194.30
17 อาคารที่จอดรถ 1-2 ชั้นบนดิน 8,060.60 8,660 9,200.10
18 อาคารโรงสีเก่า 2,565.70 3,132.50 3,429.20
19 อาคารโรงสีใหม่ 4,485.10 6,279.40 9,427.30