บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   1,208 ครั้ง
ตาราง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (บาท/ตารางเมตร) ปี 2563 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 9,578 11,250 13,756
2 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 9,515 12,422 16,478
3 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 10,499 12,102 14,905
4 อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 9,251 13,774 17,329
5 อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 8,760 13,165 16,282
6 อาคารบ้านพักใต้ถุนสูง (บ้านเดี่ยว คสล) 9,608 13,727 16,992
7 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 16,589 20,019 21,975
8 อาคารบ้านไม้ 2 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 13,563 19,378 21,029
9 อาคารบ้านไม้ใต้ถุนสูง (บ้านสำเร็จรูป) 14,550 20,797 22,828
10 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป คสล) 10,650 13,410 14,861
11 อาคารพักอาศัย 4-5 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9,155 11,921 13,530
12 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9,519 14,248 17,080
13 อาคารบ้านแฝดชั้นเดียว 9,248 11,492 12,894
14 อาคารบ้านแฝด 2 ชั้นขึ้นไป 8,843 10,123 11,411
15 อาคารห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 5,602 6,722 8,067
16 ทาวเฮาส์ 1 ชั้น 9,039 10,517 11,815
17 ทาวเฮาส์ 2 ชั้น 9,090 10,149 11,226
18 ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 8,370 10,010 11,663
19 ทาวเฮาส์ 4 ชั้น 6,321 8,013 9,119
20 ทาวเฮาส์ 5 ชั้น 7,399 11,352 12,673
21 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7,386 9,051 10,861
22 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6,875 8,555 10,379
23 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6,288 7,669 9,202
24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 6,745 8,388 9,395
25 อาคารสำนักงาน 2-3 ชั้น 9,973 12,955 16,713
26 อาคารสำนักงาน 4-5 ชั้น 9,756 12,820 16,405
27 อาคารสำนักงาน 6-9 ชั้น 9,534 12,312 16,187
28 อาคารสำนักงาน 10-20 ชั้น 21,025 27,617 34,211
29 อาคารสำนักงาน 21-35 ชั้น 21,025 27,617 34,211
30 อาคารคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาคารชุด) ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป 18,157 23,223 28,290
31 อาคารที่จอดรถ 1-2 ชั้นบนดิน 8,307 8,925 9,482
32 ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 13,121 14,004 16,430
33 ห้างสรรพสินค้า สูงเกิน 3 ชั้น 13,532 15,135 19,477
34 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม 6,746 8,143 9,640
35 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 9,972 11,500 14,038
36 อาคารโรงสีเก่า 2,644 3,228 3,534
37 อาคารโรงสีใหม่ 4,622 6,472 9,716
38 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสา ไม่เกิน 6 ม.) 4,130 4,748 5,457
39 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสาเกินกว่า 6 ม.) 5,237 7,236 8,005