บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   376 ครั้ง
ตาราง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (บาท/ตารางเมตร) ปี 2561 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 9,293.80 10,915.50 13,347.50
2 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 9,232.40 12,053.10 15,988.30
3 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 10,186.80 11,742.50 14,462.20
4 อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 8,975.90 13,364.90 16,814.60
5 อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 8,499.90 12,773.80 15,798.30
6 อาคารบ้านพักใต้ถุนสูง (บ้านเดี่ยว คสล) 9,322.50 13,318.80 16,487.60
7 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 16,096.60 19,424.50 21,322
8 อาคารบ้านไม้ 2 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 13,160.30 18,802.30 20,404.20
9 อาคารบ้านไม้ใต้ถุนสูง (บ้านสำเร็จรูป) 14,117.90 20,179.30 22,150
10 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป คสล) 10,333.70 13,012 14,419.40
11 อาคารพักอาศัย 4-5 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 8,883.40 11,567 13,127.90
12 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9,236.50 13,824.50 16,572.80
13 อาคารบ้านแฝดชั้นเดียว 8,973.10 11,150.40 12,510.80
14 อาคารบ้านแฝด 2 ชั้นขึ้นไป 8,580.10 9,822.10 11,072.40
15 อาคารห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 5,435.50 6,522.70 7,827.20
16 ทาวเฮาส์ 1 ชั้น 8,770.30 10,204.10 11,463.70
17 ทาวเฮาส์ 2 ชั้น 8,820 9,847.40 10,892.30
18 ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 8,121.50 9,712.20 11,316.10
19 ทาวเฮาส์ 4 ชั้น 6,133.40 7,774.50 8,848.50
20 ทาวเฮาส์ 5 ชั้น 7,178.70 11,015.20 12,297
21 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7,166.20 8,782.20 10,538.50
22 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6,671 8,300.50 10,070.50
23 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6,101.50 7,440.90 8,929.10
24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 6,545.10 8,139.20 9,115.90
25 อาคารสำนักงาน 2-3 ชั้น 9,677 12,570.20 16,216.10
26 อาคารสำนักงาน 4-5 ชั้น 9,466.30 12,439 15,917.90
27 อาคารสำนักงาน 6-9 ชั้น 9,251 11,946 15,706
28 อาคารสำนักงาน 10-20 ชั้น 20,400.10 26,769.30 33,194.30
29 อาคารสำนักงาน 21-35 ชั้น 20,400.10 26,796.30 33,194.30
30 อาคารคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาคารชุด) ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป 17,617.20 22,533.60 27,449.60
31 อาคารที่จอดรถ 1-2 ชั้นบนดิน 8,060.60 8,660 9,200.10
32 ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 12,731.20 13,588.20 15,941.50
33 ห้างสรรพสินค้า สูงเกิน 3 ชั้น 13,129.80 14,685.70 18,898.80
34 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม 6,545.60 7,901 9,354
35 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 9,675.40 11,158.60 13,621
36 อาคารโรงสีเก่า 2,565.70 3,132.50 3,429.20
37 อาคารโรงสีใหม่ 4,485.10 6,279.40 9,427.30
38 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสา ไม่เกิน 6 ม.) 4,007.30 4,607.10 5,295.10
39 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสาเกินกว่า 6 ม.) 5,081.90 7,021.20 7,767.50