บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   1,961 ครั้ง
มาตรฐานราคากลางสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ปี 2564 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 9 11 13
2 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว ค.ส.ล.) 10 11 14
3 อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น (บ้านเดี่ยว ค.ส.ล.) 8 13 16
4 อาคารบ้านไม้ 2 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 13 19 20
5 อาคารบ้านไม้ใต้ถุนสูง (บ้านสำเร็จรูป) 14 20 22
6 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป ค.ส.ล.) 10 13 14
7 อาคารพักอาศัย 4-5 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9 11 13
8 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9 14 16
9 ทาวเฮาส์ 5 ชั้น 7 11 12
10 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7 8 10
11 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6 7 9
12 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 6 8 9
13 อาคารสำนักงาน 4-5 ชั้น 9 12 16
14 อาคารสำนักงาน 6-9 ชั้น 9 12 15
15 อาคารคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาคารชุด) ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป 17 22 27
16 ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 12 13 16
17 ห้างสรรพสินค้า สูงเกิน 3 ชั้น 13 14 19
18 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 9 11 13
19 อาคารโรงสีเก่า 2 3 3
20 อาคารโรงสีใหม่ 4 6 9
21 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสา ไม่เกิน 6 ม.) 4 4 5