บริการออนไลน์ (E-SERVICES)


ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย

นายหน้า ที่สังกัดบริษัท : บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต วันที่หมดอายุใบอนุญาต
1 ชิโนเรศ ยังจองนางสาว ชิโนเรศ ยังจอง 5804012550 2558060404/06/2558 2566060303/06/2566
2 นันทนิตย์ บุญหล้านางสาว นันทนิตย์ บุญหล้า 5804010347 2558051414/05/2558 2566051313/05/2566
3 รินลภัสน์ วงษ์ประสิทธิ์นางสาว รินลภัสน์ วงษ์ประสิทธิ์ 5604025576 2556121717/12/2556 2564121616/12/2564
4 นฤทธิ์ สุวณิชนาย นฤทธิ์ สุวณิช 5504002600 2555020808/02/2555 2563020707/02/2563
5 ปัญจรัตน์ นพวัชร์เศรณีนาง ปัญจรัตน์ นพวัชร์เศรณี 5304001697 2553012929/01/2553 2566012828/01/2566